Huurdersfederatie Alert

 

De Huurdersfederatie Alert is de overkoepelende huurdersorganisatie van de woningstichting Eigen Haard.

Alert is een stichting waarbij zich thans zes huurdersverenigingen hebben aangesloten t.w.:

Terug naar boven