Nieuwe verdeling sociale huurwoningen

Sociale Huurwoning Zoeken Logo

Video afspelen

Een sociale huurwoning zoeken verandert

Sociale huurwoningen zijn schaars. Huishoudens moeten heel lang wachten op een woning. Daarom werken vijftien gemeenten en veertien corporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland samen aan een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. De verandering is nodig om huishoudens met een dringende verhuiswens meer kans te geven op een woning. Het voorstel houdt beter rekening met de woningzoekende die hard een woning nodig heeft maar niet in aanmerking komt voor een urgentie.Er komt een puntensysteem waarbij naast inschrijftijd ook actief zoeken en specifieke omstandigheden een rol gaan spelen. Daarmee willen gemeenten en corporaties recht doen aan woningzoekenden die een extra steun in de rug nodig hebben. Tot en met 28 juli kunnen inwoners van de vijftien gemeenten en belanghebbenden een reactie geven op het voorstel.

Welke gemeenten en corporaties?

Aan het voorstel werken de volgende gemeenten mee: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer,
Ouder-Amstel, Uithoorn.

De corporaties die meewerken zijn: De Alliantie, De Key, Eigen Haard, Stadgenoot, Rochdale, Ymere, Woonzorg NL, Intermaris, Parteon, ZVH, Wormerwonen, Wooncompagnie, Habion en WOV.Geef je mening

Hoe ziet het nieuwe systeem eruit?

Het nieuwe systeem werkt met punten. Iedereen die ingeschreven staat op WoningNet of Woonmatch bouwt straks punten op met inschrijftijd, zoekduur en speciale omstandigheden. Inschrijftijd blijft bestaan. Daarvoor krijgt u nu wachtpunten. Als u actief zoek naar een woning krijgt u zoekpunten. Of u hebt dringende omstandigheden. Dan krijgt u situatiepunten. Alle punten bij elkaar opgeteld bepaalt hoe snel u een woning krijgt.Lees verder

Wachtpunten

Inschrijftijd blijft een belangrijke rol spelen in het nieuwe systeem. In het nieuwe systeem wordt de inschrijftijd van woningzoekenden omgezet in wachtpunten. Een jaar inschrijftijd bij WoningNet of Woonmatch levert straks één punt op. Er is geen maximum voor het aantal wachtpunten dat een woningzoekende kan opbouwen. Wachtpunten blijven behouden totdat de woningzoekende een passende woning gevonden heeft.

Zoekpunten

Punten erbij
Wie actief zoekt krijgt extra punten. De punten worden opgeteld bij de wachtpunten en de eventuele situatiepunten. Vier keer per maand reageren levert één zoekpunt op. Meer maanden zoeken betekent meer punten. Zoekpunten gaan tot een maximum van dertig punten.

Punten eraf
Niet meer zoeken betekent dat de punten weer afnemen. Dit gaat in hetzelfde tempo als opbouwen: één punt per maand. In de maanden waarbij minder dan vier keer op een passende woning wordt gereageerd leidt dit tot afname van een zoekpunt.Lees verder

Situatiepunten

Punten erbij
Bij dringende omstandigheden worden situatiepunten gegeven. Wanneer de situatiepunten zijn toegekend krijgt de woningzoekende één punt per maand erbij. Er kunnen maximaal twaalf punten worden gegeven. Als de woningzoekende daarnaast ook actief zoekt kunnen sneller extra punten worden opgebouwd.

Punten eraf
Woningzoekenden krijgen situatiepunten voor drie jaar. Daarna vervallen alle punten. Na tweeëneenhalf jaar kan een verlenging worden aangevraagd. De regels voor het bezichtigen en weigeren van woningen zijn ook van toepassing op de situatiepunten.Lees verder

Wordt de huidige
inschrijfduur omgezet
in punten?

Hoe kan ik
zoeken en
reageren?

Wanneer kan ik
mijn mening
geven?

Wanneer gaat
het nieuwe
systeem in?

Verdwijnt
WoningNet/
Woonmatch?

Meest gestelde
vragen

Kijk hier voor alle veelgestelde vragen.Meer vragen

Wat vindt u?

De nieuwe verdeling van sociale huurwoningen is nu nog een voorstel. Eind 2020 wordt door de vijftien gemeenteraden een besluit genomen. We vragen u wat u van dit nieuwe voorstel vindt. U kunt een reactie (zienswijze) geven door een brief te schrijven of een mail te sturen naar uw eigen gemeente.Geef uw reactie

Uw
mening is
belangrijk

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Geef een reactie

Terug naar boven