Woningbouw ‘op slot’ door nieuwe geluidsnormen

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer luidt de noodklok over de nieuwe geluids- en leefbaarheidsnormen van het Rijk. Volgens wethouders Robert van Rijn (Wonen en Economie) en Bart Kabout (Ruimtelijke Ordening en Schipholzaken) leiden de normen er toe dat de bouw van tienduizenden woningen in de regio rond Schiphol op grote beperkingen stuit.

In een artikel in De Volkskrant deze week stellen de Aalsmeerse wethouders dat de regio ‘op slot’ gaat terwijl Schiphol onder boterzachte toezeggingen over hinderbeperking door mag groeien. De Aanvullingsregeling Geluid van de Omgevingswet, die door staatssecretaris Van Veldhoven is opgesteld in de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 van minister van Nieuwenhuizen, zorgt voor grote ongerustheid bij de Aalsmeerse bestuurders.

Wethouder Robert van Rijn: “Door de normen van Van Veldhoven worden we eigenlijk als een soort onleefbaar gebied bestempeld. Projectontwikkelaars dreigen zich terug te trekken en bouwplannen voor vierduizend woningen komen op de tocht. Je bent jaren bezig om, in overleg met het Rijk, maatwerk te leveren: waar kan je nog wel en waar niet bouwen. Dan kom je er uiteindelijk met elkaar uit en vervolgens komt het Rijk met aanscherpingen van normen die ons compleet overvallen en in feite al het werk ongedaan maken. Voor Aalsmeer gold al dat voor 71 procent van het grondgebied geen woningbouw meer mogelijk is, met deze Aanvullingsregeling Geluid gaan we naar 100 procent.”

Wethouder Bart Kabout voegt daaraan toe: “Wij krijgen de rekening voor een probleem dat Schiphol veroorzaakt. Op zichzelf is het natuurlijk goed dat onze klachten over de geluidshinder door de luchvaart in die regelgeving van minister Ollongren als het ware officieel worden erkend, maar dan moet je het probleem wel bij de bron aangrijpen. Schiphol mag rustig doorgroeien onder allerlei boterzachte toezeggingen over hinderbeperking en wij als gemeenten kunnen bijna niks meer. Ga dat maar eens uitleggen.”