Bewonerscommissie Stommeer

HANDLEIDING ORGANISEREN BUURTACTIVITEIT

Wilt u als buurt het initiatief nemen om elkaar beter te keren kennen en de sociale samenhang in de buurt te verbeteren en daarbij een bijdrage van de gemeente en de woningcoöperatie vragen, dan gaat u als volgt te werk:

– Maak een plan wat u als initiatiefnemers wilt en wie u voor de activiteit, het samenzijn wil uitnodigen in welke locatie,

– Benader vervolgens de gemeente middels de buurtverbinder Helma KEESOM van PARTICIPE via de mail h.keesom@participe.nu dan wel telefonisch 06-14623301,

– Met Helma volgt dan eerst een vooroverleg en vraagt zij na afstemming standaard vragenlijst en verzoek in te dienen,

  • Participe zal bereid zijn in het aanschaffen van de materialen, bv tafels, stoelen, eet-drinkgerei, parasols, luchtkussen etc een financiële bijdrage te leveren. Participe adviseert de aanschaf te doen bij verhuurbedrijf JAFREM uit Aalsmeer. (Nota gaat rechtstreeks naar Participe)

– Vervolgens benaderd u de doelgroep, de buurt, via een flyer of aan de deur om de inventariseren wat de interesse is om deel te nemen (Volwassenen en kinderen) en of men wil meewerken (Mogelijk maken hapjes),

– Bij voldoende interesse mailt u het resultaat met de ingevulde vragenlijst als verzoek naar Helma,

– Nadat u van Participe goedkeuring heeft gekregen tot uitvoering van Uw initiatief benaderd u de woningcoöperatie via een mail aan de BC in Uw wijk, stommeer.bc@gmail.com , eveneens ter verkrijging van een financiële bijdrage voor de aanschaf van koffie / thee / koekje en frisdrank tijdens de activiteit. (GEEN bijdrage voor Alcoholische dranken) De BC zal als het initiatief aan de voorwaarden voldoet een bedrag van

€ 2,50 per deelnemer bijdragen,

– Benader de buurtsupermarkt voor een sponsering aan dit buurtinitiatief,

– Alle financiële uitgaven dienen middels rekening/bonnetjes aan zowel Participe als de BC verantwoord te zijn ,

– Gevraagd wordt om tijdens de activiteit foto’s te nemen en een stukje met foto in de lokale nieuwsbladen te schrijven ,

De BC Stommeer wenst u een fijne en gezellige activiteit met mooi weer.

Terug naar boven