Bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Bea van Doorn

Voorzitter/Penningmeester

064 555 4067

Zwarteweg 133H

1431 VL Aalsmeer

kantoorhak@gmail.com

 

Martine Meier zu Ummeln

 

064 555 4067

Zwarteweg 133H

1431 VL Aalsmeer

kantoorhak@gmail.com


Welkom op de site van de Huurdersvereniging  Aalsmeer-Kudelstaart!

Wij willen u graag welkom heten en staan open voor initiatieven van u als Huurder van Eigen Haard. HAK heeft het initiatief genomen om met u als huurder van Eigen Haard beter en meer in contact te komen.

HAK wil de belangen voor u als huurder behartigen. Er zijn natuurlijk veel belangen om te behartigen maar wij als bestuur van de HAK wil graag van u weten welke belangen u behartigd wil zien.

HAK wil de belangen voor u als huurder behartigen. Er zijn natuurlijk veel belangen om te behartigen maar wij als bestuur van de HAK wil graag van u weten welke belangen u behartigd wil zien.

Het bestuur van de HAK is samengesteld uit vertegenwoordigers van bewoners-commissies in Aalsmeer en Kudelstaart.  (zie de samenstelling van de commissies verder op deze site) De HAK stuurt de platform-leden van de bewonerscommissies aan en heeft regelmatig overleg met Eigen Haard en met de Gemeente Aalsmeer.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Terug naar boven