Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:
Bea van Doorn Voorzitter
Martina - Lid
Roy Fransen Secretaris

Welkom op de site van de Huurdersvereniging  Aalsmeer-Kudelstaart!

 

Wij willen u graag welkom heten en staan open voor initiatieven van u als Huurder van Eigen Haard.

HAK heeft het initiatief genomen om met u als huurder van Eigen Haard beter en meer in contact te komen.

HAK wil de belangen voor u als huurder behartigen.

Er zijn natuurlijk veel belangen om te behartigen maar wij als bestuur van de HAK wil graag van u weten welke belangen u behartigd wil zien.

HAK wil de belangen voor u als huurder behartigen. Er zijn natuurlijk veel belangen om te behartigen maar wij als bestuur van de HAK wil graag van u weten welke belangen u behartigd wil zien.

Het bestuur van de HAK is samengesteld uit vertegenwoordigers van bewonerscommissies in Aalsmeer en Kudelstaart.  (zie de samenstelling van de commissies verder op deze site)

De HAK stuurt de platformleden van de bewonerscommissies aan en heeft regelmatig overleg met Eigen Haard en met de Gemeente Aalsmeer.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

 

 

Terug naar boven