Nieuw puntensysteem sociale huurwoningen gaat begin 2023 in

De voorbereidingen voor de nieuwe verdeling van de sociale huurwoningen zijn gestart. De websites van WoningNet en Woonmatch worden aangepast naar een puntensysteem. En er komt een online balie voor de aanvraag van situatiepunten en startpunten. De veranderingen gaan begin 2023 in.

 

Hoe ziet het nieuwe systeem eruit?

Het nieuwe systeem werkt met punten. Iedereen die ingeschreven staat op WoningNet of Woonmatch bouwt straks punten op met wachtpunten, zoekduur en speciale omstandigheden. Inschrijftijd blijft bestaan. Daarvoor krijgt u wachtpunten. Als u actief zoekt naar een woning krijgt u zoekpunten. Of u hebt dringende omstandigheden. Dan krijgt u situatiepunten. Alle punten bij elkaar opgeteld bepaalt hoe snel u een woning krijgt.

Wat zijn wachtpunten?

Inschrijftijd blijft een belangrijke rol spelen in het nieuwe systeem. Uw inschrijftijd wordt straks omgezet in wachtpunten. Een jaar inschrijftijd bij WoningNet en/of Woonmatch levert straks één punt op. Er is geen maximum voor het aantal wachtpunten dat u opbouwt. Wachtpunten blijven behouden totdat u een passende woning gevonden heeft.

Wat zijn zoekpunten?

Als u dringend een woning zoekt, maakt u meer kans als u actief zoekt. U krijgt dan extra punten. Niet meer zoeken betekent dat de punten ook weer afnemen.

Wat zijn situatiepunten?

Bij dringende omstandigheden kunt u situatiepunten krijgen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. De omstandigheden waarbij u situatiepunten krijgt zijn:

  • Gezinnen met kinderen die inwonen bij een ander huishouden
  • Mensen met kinderen in een relatiebreuk
  • Jongeren die nog thuis wonen en dat thuis wonen in twee soorten omstandigheden. Het gaat om pleegjongeren en jongeren met ambulante ondersteuning

Op WoningNet en Woonmatch staat straks bij de woningadvertentie aangegeven of de situatiepunten van toepassing zijn.

Wat zijn startpunten?

Er zijn jongeren die na afloop van hun tijdelijk jongerencontract geen nieuwe woonplek kunnen vinden. Om deze jongeren te helpen kunnen gemeenten kiezen voor een experiment. Heb je een half jaar vóór je contract afloopt nog geen nieuwe woonruimte? Dan kun je in aanmerking komen voor startpunten.

Accepteren en weigeren van woningen

Woningen zijn schaars. Zoek- en situatiepunten zijn dan ook bedoeld voor mensen die dringend een woning nodig hebben. Daarom zijn er strenge regels opgesteld voor het accepteren en weigeren van woningen.