Beter Buren

Zelf oplossen

Burenoverlast? Trek aan de bel!
In een land waar we dicht op elkaar wonen, kan het makkelijk voorkomen dat u overlast ervaart van uw buren. Het is goed om daarover eerst zelf rustig met de buren te gaan praten. Stap niet gelijk met een klacht naar de verhuurder of de politie.

– Pas als uw eigen pogingen op niets uitgelopen zijn, kan
  buurtbemiddeling worden ingeschakeld.
– De politie is de laatste schakel. Bedenk dat als de politie bij de buren langs gaat het contact nog verder verstoord raakt.
– In extreme gevallen, zoals geweld en drugsoverlast, is het wel verstandig de politie snel te bellen.


Tips voor een goed gesprek zijn:
– Wacht niet te lang met het aangaan van een gesprek met uw buren.
  Bel gewoon aan of maak een praatje over de heg of in het trapportaal.
  Soms zijn buren zich niet bewust van de overlast die zij u bezorgen en kennen ze uw situatie niet (nachtdiensten e.d.)


– Benader uw buren op een rustige manier.
– Maak een afspraak voor een gesprek, kom niet onverwachts binnen vallen.
– Bedenk vooraf wat u wilt zeggen. Vertel duidelijk wat u dwars zit.   
  Voorbeelden kunnen de klacht concreet maken.
  Soms helpt het om eerst even op te schrijven wat u wilt zeggen.
– Luister naar elkaars verhaal.
– Laat elkaar uitpraten. Blijf rustig! Boos reageren, is niet verstandig. Er worden dan vaak dingen gezegd waar u later
  spijt van heeft. Bovendien levert een scherpe opmerking ook een soortgelijke reactie op.

Terug naar boven