Wat verandert er in 2020?

Wat er verandert in 2020. In 2020 verandert er weer veel dat van invloed is op de portemonnee van huurders en woningzoekenden. Verhuis je in 2020 naar een sociale huurwoning? Dan mag de kale huur van die woning niet hoger zijn dan € 737,14. Dit is de nieuwe liberalisatiegrens.

Val je onder een inkomensgrens van passend toewijzen? Dan zal de huur van jouw nieuwe woning waarschijnlijk niet hoger zijn dan € 619,01 (één- en tweepersoonshuishouden) of € 663,40 (grotere huishoudens). Dat komt omdat corporaties ook in 2020 ‘passend’ moeten toewijzen. Minstens 95% van de woningen die zij toewijzen aan huishoudens met een laag inkomen moet een kale huur hebben onder deze ‘aftoppingsgrenzen’. Een hogere huur mag alleen in uitzonderingsgevallen.

De inkomensgrenzen voor passend toewijzen hangen af van huishoudgrootte en leeftijd.
– Eenpersoons € 23.225
– Meerpersoons € 31.550
– Eenpersoons ouderen € 23.175
– Meerpersoons ouderen € 31.475

Met welk inkomen kun je een sociale huurwoning krijgen?

Met een jaarinkomen dat lager is dan € 39.055 maak je het meeste kans. Als je iets meer verdient maak je ook nog kans, maar als jouw inkomen hoger is dan € 43.574 kun je alleen bij uitzondering sociaal huren. Bijvoorbeeld als je moet verhuizen vanwege sloop van jouw woning, of als je vanwege een beperking moeilijk aan geschikte woonruimte komt.

In 2020 moeten woningcorporaties zich aan de volgende regels houden:

Minimaal 80% van de vrijkomende woningen met een huurprijs tot
€737,14 moet worden toegewezen aan huishoudens met een
jaarinkomen tot € 39.055.
Maximaal 10% van de woningen met een huurprijs tot € 737,14
mag worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen
tussen € 39.055 en € 43.574.
Voor de resterende 10% van de woningen geldt geen inkomensgrens. Maar corporaties moeten bij het toewijzen van deze woningen wel de voorrangsregels uit de plaatselijke huisvestingsverordening in acht nemen. Wat dat voor regels zijn verschilt per gemeente. Verder moeten ze zich houden aan het besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dat besluit staat dat mensen met fysieke of psychische beperkingen voorrang moeten krijgen.
 

Wanneer heb je recht op huurtoeslag?

Huurtoeslag_001Voor commerciële verhuurders (zoals particuliere huisbazen) gelden deze regels allemaal niet. Zij verhuren ook wel woningen met een huurprijs tot € 737,14.

Als je een sociale (niet-geliberaliseerde) woning huurt en jouw inkomen niet te hoog is. Tot en met 2019 gold daarbij een harde inkomensgrens.

Als je inkomen hoger was dan ongeveer € 23.000 alleenstaanden) of
€ 31.000 (stellen en gezinnen) dan had je nergens recht op. En als na afloop van het jaar bleek dat je inkomen net boven de grens uit was gekomen moest je al je toeslag terugbetalen. In 2020 is dat anders. Ook met een wat hoger inkomen kun je recht op huurtoeslag houden (of krijgen).

De harde inkomensgrenzen zijn verdwenen

Daar zijn veel verschillende inkomensgrenzen voor in de plaats gekomen. Wanneer die precies gelden hangt vooral af van de huurprijs, maar ook van het aantal personen in het huishouden en de leeftijd (wel of geen AOW). Om te zien of en hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen kun je het beste een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

Ga naar de proefberekening

Naast het inkomen telt voor de huurtoeslag ook het vermogen (zoals spaargeld en geld op de betaalrekening) mee. Daar geldt nog steeds een harde grens voor. Op 1 januari 2020 mag jouw vermogen niet hoger zijn dan € 30.846 per persoon. Heb je meer geld op 1 januari? Dan heb je voor het hele jaar 2020 geen recht op toeslag.

Bron: De Nieuwe Wind
 

 

Huurders Belang Zederik

Loden leidingen in huurwoningen

13 februari 2020

Veel huurders maken zich zorgen over de kwaliteit van het water in hun woningen. De Gezondheidsraad schat dat er nog zo’n honderd- tot tweehonderdduizend huizen met loden leidingen zijn.

Getty images 

In woningen die voor 1960 zijn gebouwd komen soms nog oude loden waterleidingen voor. In de meeste oude woningen zijn de loden leidingen al eens vervangen, maar niet altijd.

Controleer de leidingen

Of je wel of niet loden leidingen in je huis hebt, is dus niet een, twee, drie duidelijk. De Woonbond zet in dit artikel ‘Lood in drinkwater‘  uiteen hoe huurders kunnen controleren of ze loden leidingen hebben, en of er te veel lood in hun drinkwater zit. Te hoge concentraties lood zijn vooral schadelijk voor baby’ s, ongeborenen en jonge kinderen. 

Gebrek aan de woning

Als er te veel lood in het drinkwater zit, is er volgens de definities van de Huurcommissie sprake van een gebrek aan de woning. De verhuurder moet dit dus verhelpen. Doet de verhuurder dit niet nadat je dit hebt gevraagd? Dan kun je naar de Huurcommissie(externe link) stappen. Je moet de loodverontreiniging dan wel kunnen aantonen. De Huurcommissie kan voor woningen met gebreken een lagere huur opleggen, zolang de gebreken niet zijn verholpen. Een goede stok achter de deur om de leidingen toch te laten vervangen.

Wat staat er in de Huurkrant 2020?

11 februari 2020

Benieuwd naar wat er in de Huurkrant 2020 staat? Lees alvast de artikelen in de bladerbare pdf, zodat u weet wat u bestelt.

Volg dit dossierexpert: Rob Ravestein Belangenbehartiger Betaalbaarheid, Woningmarkt en Regio Noordwest bij Aedes

Met de Huurkrant 2020 kunt u uw huurders informeren over de jaarlijkse huuraanpassing. En over de maximale inkomensgrenzen voor de huurtoeslag, die per 1 januari 2020 zijn vervallen.

Waarom is deze Huurkrant onmisbaar voor uw huurders?

  1. De Huurkrant legt de nieuwe regels duidelijk uit.
  2. De Huurkrant legt huurders uit hoe ze eenvoudig en snel een proefberekening maken voor de huurtoeslag. En wat de voordelen daarvan zijn.
  3. De teksten zijn helder en toegankelijk geschreven, op taalniveau B1: 80 procent van de bevolking begrijpt deze teksten.
  4. De informatie in de krant komt van de inhoudelijke experts van Aedes. U kunt er dus op vertrouwens dat uw huurders juiste en actuele informatie krijgen.

U kunt nu door de gehele Huurkrant 2020 bladeren

Bestellen

Bestel nu de Huurkrant 2020 op papier en/of digitaal  en u heeft ‘m uiterlijk 8 april in huis. Op tijd dus om mee te sturen met het huurverhogingsvoorstel voor 1 mei!

De Huurkrant is een gezamenlijke uitgave van Aedes en Nestas communicatie.