Eigen Haard Fonds 2020

Vanaf 15 augustus a.s. kunnen bewonerscommissies, bewonersgroepen en individuele huurders bij Eigen Haard ideeën indienen om hun wooncomplex, huurpand of de woonomgeving te verfraaien. Daarvoor is het Eigen Haard Fonds in het leven geroepen. Voor 2020 is totaal € 50.000,– beschikbaar gesteld.

Dit jaar gaat het vanwege de coronacrisis iets anders dan in voorgaande jaren. U kunt zich via de link laten informeren over de voorwaarden waarop u een beroep op het Eigen Haard Fonds kunt doen en de wijze waarop u uw idee(ën) kenbaar kunt maken. De inschrijving staat open tot 1 oktober a.s. Het inschrijfformulier staat vanaf 15 augustus op de website. https://www.eigenhaard.nl/in-uw-wijk/een-goed-idee-wij-helpen/eigen-haard-fonds

Voor het eerst zal niet alleen een jury bepalen welk idee voor uitvoering in aanmerking komt maar er zal ook een publieksstemming zijn die van 15 oktober tot 15 november via een speciale pagina op de website van Eigen Haard voor deelname openstaat. Bij de uiteindelijke keuze tellen de stemmen van het publiek en van de jury elk voor 50% mee. Als u een aanvraag indient en het wordt genomineerd, mobiliseer t.z.t. dan uw omgeving om op u te stemmen!

In de afgelopen jaren zijn leuke en mooie objecten tot uitvoering gekomen dus als u een goed idee heeft schroom dan niet dat bij het Eigen Haard Fonds in te dienen.

Woningbouw ‘op slot’ door nieuwe geluidsnormen

Woningbouw ‘op slot’ door nieuwe geluidsnormen

Woningbouw ‘op slot’ door nieuwe geluidsnormen

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer luidt de noodklok over de nieuwe geluids- en leefbaarheidsnormen van het Rijk. Volgens wethouders Robert van Rijn (Wonen en Economie) en Bart Kabout (Ruimtelijke Ordening en Schipholzaken) leiden de normen er toe dat de bouw van tienduizenden woningen in de regio rond Schiphol op grote beperkingen stuit.

In een artikel in De Volkskrant deze week stellen de Aalsmeerse wethouders dat de regio ‘op slot’ gaat terwijl Schiphol onder boterzachte toezeggingen over hinderbeperking door mag groeien. De Aanvullingsregeling Geluid van de Omgevingswet, die door staatssecretaris Van Veldhoven is opgesteld in de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 van minister van Nieuwenhuizen, zorgt voor grote ongerustheid bij de Aalsmeerse bestuurders.

Wethouder Robert van Rijn: “Door de normen van Van Veldhoven worden we eigenlijk als een soort onleefbaar gebied bestempeld. Projectontwikkelaars dreigen zich terug te trekken en bouwplannen voor vierduizend woningen komen op de tocht. Je bent jaren bezig om, in overleg met het Rijk, maatwerk te leveren: waar kan je nog wel en waar niet bouwen. Dan kom je er uiteindelijk met elkaar uit en vervolgens komt het Rijk met aanscherpingen van normen die ons compleet overvallen en in feite al het werk ongedaan maken. Voor Aalsmeer gold al dat voor 71 procent van het grondgebied geen woningbouw meer mogelijk is, met deze Aanvullingsregeling Geluid gaan we naar 100 procent.”

Wethouder Bart Kabout voegt daaraan toe: “Wij krijgen de rekening voor een probleem dat Schiphol veroorzaakt. Op zichzelf is het natuurlijk goed dat onze klachten over de geluidshinder door de luchvaart in die regelgeving van minister Ollongren als het ware officieel worden erkend, maar dan moet je het probleem wel bij de bron aangrijpen. Schiphol mag rustig doorgroeien onder allerlei boterzachte toezeggingen over hinderbeperking en wij als gemeenten kunnen bijna niks meer. Ga dat maar eens uitleggen.”

Nieuwe verdeling sociale huurwoningen

Sociale Huurwoning Zoeken Logo

Video afspelen

Een sociale huurwoning zoeken verandert

Sociale huurwoningen zijn schaars. Huishoudens moeten heel lang wachten op een woning. Daarom werken vijftien gemeenten en veertien corporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland samen aan een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. De verandering is nodig om huishoudens met een dringende verhuiswens meer kans te geven op een woning. Het voorstel houdt beter rekening met de woningzoekende die hard een woning nodig heeft maar niet in aanmerking komt voor een urgentie.Er komt een puntensysteem waarbij naast inschrijftijd ook actief zoeken en specifieke omstandigheden een rol gaan spelen. Daarmee willen gemeenten en corporaties recht doen aan woningzoekenden die een extra steun in de rug nodig hebben. Tot en met 28 juli kunnen inwoners van de vijftien gemeenten en belanghebbenden een reactie geven op het voorstel.

Welke gemeenten en corporaties?

Aan het voorstel werken de volgende gemeenten mee: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer,
Ouder-Amstel, Uithoorn.

De corporaties die meewerken zijn: De Alliantie, De Key, Eigen Haard, Stadgenoot, Rochdale, Ymere, Woonzorg NL, Intermaris, Parteon, ZVH, Wormerwonen, Wooncompagnie, Habion en WOV.Geef je mening

Hoe ziet het nieuwe systeem eruit?

Het nieuwe systeem werkt met punten. Iedereen die ingeschreven staat op WoningNet of Woonmatch bouwt straks punten op met inschrijftijd, zoekduur en speciale omstandigheden. Inschrijftijd blijft bestaan. Daarvoor krijgt u nu wachtpunten. Als u actief zoek naar een woning krijgt u zoekpunten. Of u hebt dringende omstandigheden. Dan krijgt u situatiepunten. Alle punten bij elkaar opgeteld bepaalt hoe snel u een woning krijgt.Lees verder

Wachtpunten

Inschrijftijd blijft een belangrijke rol spelen in het nieuwe systeem. In het nieuwe systeem wordt de inschrijftijd van woningzoekenden omgezet in wachtpunten. Een jaar inschrijftijd bij WoningNet of Woonmatch levert straks één punt op. Er is geen maximum voor het aantal wachtpunten dat een woningzoekende kan opbouwen. Wachtpunten blijven behouden totdat de woningzoekende een passende woning gevonden heeft.

Zoekpunten

Punten erbij
Wie actief zoekt krijgt extra punten. De punten worden opgeteld bij de wachtpunten en de eventuele situatiepunten. Vier keer per maand reageren levert één zoekpunt op. Meer maanden zoeken betekent meer punten. Zoekpunten gaan tot een maximum van dertig punten.

Punten eraf
Niet meer zoeken betekent dat de punten weer afnemen. Dit gaat in hetzelfde tempo als opbouwen: één punt per maand. In de maanden waarbij minder dan vier keer op een passende woning wordt gereageerd leidt dit tot afname van een zoekpunt.Lees verder

Situatiepunten

Punten erbij
Bij dringende omstandigheden worden situatiepunten gegeven. Wanneer de situatiepunten zijn toegekend krijgt de woningzoekende één punt per maand erbij. Er kunnen maximaal twaalf punten worden gegeven. Als de woningzoekende daarnaast ook actief zoekt kunnen sneller extra punten worden opgebouwd.

Punten eraf
Woningzoekenden krijgen situatiepunten voor drie jaar. Daarna vervallen alle punten. Na tweeëneenhalf jaar kan een verlenging worden aangevraagd. De regels voor het bezichtigen en weigeren van woningen zijn ook van toepassing op de situatiepunten.Lees verder

Wordt de huidige
inschrijfduur omgezet
in punten?

Hoe kan ik
zoeken en
reageren?

Wanneer kan ik
mijn mening
geven?

Wanneer gaat
het nieuwe
systeem in?

Verdwijnt
WoningNet/
Woonmatch?

Meest gestelde
vragen

Kijk hier voor alle veelgestelde vragen.Meer vragen

Wat vindt u?

De nieuwe verdeling van sociale huurwoningen is nu nog een voorstel. Eind 2020 wordt door de vijftien gemeenteraden een besluit genomen. We vragen u wat u van dit nieuwe voorstel vindt. U kunt een reactie (zienswijze) geven door een brief te schrijven of een mail te sturen naar uw eigen gemeente.Geef uw reactie

Uw
mening is
belangrijk

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bouw ‘Rooie Dorp’ officieel van start

DOOR REDACTIE AALSMEER | 3 MAART 2020 | GEPLAATST IN AALSMEER Aalsmeer – De eerste werkzaamheden voor de bouw van 63 huurwoningen aan de Machineweg zijn gestart. Voormalig- én toekomstig bewoonster Hedwig van der Peet en wethouder Bart Kabout gaven afgelopen met het slaan van de officiële eerste paal afgelopen vrijdag 28 februari het startschot.  Lang …

Terug naar boven