Welkom op de site van de Huurdersvereniging  Aalsmeer-Kudelstaart! (HAK)
Wij willen u graag welkom heten en staan open voor initiatieven van u als Huurder van Eigen Haard. HAK heeft het initiatief genomen om met u als huurder van Eigen Haard beter en meer in contact te komen.
HAK wil de belangen voor u als huurder behartigen. Er zijn natuurlijk veel belangen om te behartigen maar wij als bestuur van de HAK wil graag van u weten welke belangen u behartigd wil zien.
Het bestuur van de HAK is samengesteld uit vertegenwoordigers van bewoners-commissies in Aalsmeer en Kudelstaart.  (zie de samenstelling van de commissies verder op deze site) De HAK stuurt de platform-leden van de bewonerscommissies aan en heeft regelmatig overleg met Eigen Haard en met de Gemeente Aalsmeer
Privacybeleid Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart    lees verder. . . . Privacy.htmlshapeimage_2_link_0
Handleidingen/procedures meldingen/klachten t.b.v. huurders woningen EIGEN HAARD
01/19   De straat op voor eerlijk Klimaatbeleid
Prestatieafspraken met Eigen Haard, Gemeente Aalsmeer en HAK
11/18 Inkomensgrens sociale huur kan omhoog
09/18 Huur stijgt fors boven inflatie
Huuraanpassing en maatwerkregeling bij inkomensdaling
11/18 Succes voor actievoerende huurders Duivendrecht
12/18 Buurt bijeenkomst OM keer in Stommeer
12/18 Huurders en lage inkomens de dupe van hogere energiekosten
06/18 Passend wonen is het einde van de huurprijs-bescherming
Plan voor ‘Passend Wonen’ Op 6 juni jl boden de corporaties Stadgenoot, Ymere, Portaal, de Alliantie en Vidomes, mede namens 23 andere corporaties uit heel Nederland 1), hun plan voor ‘Passend Wonen’ aan bij minister Ollongren.

Procedures.htmlProcedures.htmlhttps://www.woonbond.nl/nieuws/straat-eerlijk-klimaatbeleidPrestatieafspraak.htmlhttps://www.woonbond.nl/nieuws/inkomensgrens-sociale-huur-kan-omhooghttps://www.woonbond.nl/nieuws/huur-stijgt-fors-boven-inflatieMaatwerkregeling.htmlhttps://www.woonbond.nl/nieuws/succes-actievoerende-huurders-duivendrechtNieuws_2.htmlhttps://www.nu.nl/wonen/5649506/huurders-en-lage-inkomens-dupe-van-hogere-energiekosten.htmlNieuws.htmlWelkom_files/manifest%20passend%20wonen%20light.pdfWelkom_files/manifest%20passend%20wonen%20light.pdfWelkom_files/manifest%20passend%20wonen%20light.pdfshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13
Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart

Zwarteweg 133H, 1431 VL  Aalsmeer
E-mail: kantoorHAK@gmail.commailto:kantoorHAK@gmail.comshapeimage_4_link_0
Home
HAK Bestuur
Mededelingen
Verslagen Platform
Organigram
Nieuwsbrieven
Nieuws
Prestatieafspraken
Privacy
Visie HAK
Burenoverlast
Vochtoverlast
Maatwerkregeling
Huurverhoging
Procedures

Bewoners
Commissies 
Centrum Dorp
Poldermeesterplein
Hornmeer
Stommeer
Oost
Kudelstaart
Midvoordreef

Links
Alert
Eigen Haard

Foto’s
Bestuur_HAK.htmlMededelingen.htmlVerslagen_Platform.htmlOrganigram.htmlNieuwsbrieven.htmlNieuws.htmlPrestatieafspraak.htmlPrivacy.htmlVisie_HAK.htmlBurenoverlast.htmlVochtoverlast.htmlMaatwerkregeling.htmlHuurverhoging.htmlProcedures.htmlBwc_%26_Links.htmlBwc_%26_Links.htmlBwc_Centrum_Dorp.htmlBwc_Poldermeesterplein.htmlBwc_Hornmeer.htmlBwc_Stommeer.htmlBwc_Oost.htmlBwc_Kudelstaart.htmlBwc_Midvoordreef.htmlBwc_%26_Links.htmlAlert.htmlEigenHaard.htmlfotoos.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2shapeimage_5_link_3shapeimage_5_link_4shapeimage_5_link_5shapeimage_5_link_6shapeimage_5_link_7shapeimage_5_link_8shapeimage_5_link_9shapeimage_5_link_10shapeimage_5_link_11shapeimage_5_link_12shapeimage_5_link_13shapeimage_5_link_14shapeimage_5_link_15shapeimage_5_link_16shapeimage_5_link_17shapeimage_5_link_18shapeimage_5_link_19shapeimage_5_link_20shapeimage_5_link_21shapeimage_5_link_22shapeimage_5_link_23shapeimage_5_link_24shapeimage_5_link_25shapeimage_5_link_26shapeimage_5_link_27